מדגמים

מדגם רשום הינו זכות קניינית במסגרתה מוענקת הגנה על עיצוב מוצר תעשייתי חדש או מקורי. זכות זו נועדה להקנות לבעל המדגם הרשום בלעדיות על השימוש במדגם. ניתן לרשום מדגם בגין כל חפץ או מוצר תעשייתי בעל צורה, עיצוב או קישוט הבולט לעין ושהוא חדש.

משרד דר' ד. גרייזר בע"מ עוסק בכל ההיבטים המשפטיים הקשורים בהגנה על זכויות בתחום המדגמים, ומכיר בחשיבות של הגנה אפקטיבית על עיצובים תעשייתים בישראל ובחו"ל. כדי למקסם את הערך של ההגנה המשפטית צוות המומחים שלנו עובד בשיתוף פעולה עם צוות המעצבים בחברה על מנת להשיג הגנה מדוייקת ומקיפה.

בנוסף, צוות המשרד בדר' ד. גרייזר בע"מ מכירים בחשיבות המכרעת של הגנה משפטית מקיפה וכוללת, וליחסי הגומלין בין כלל המרכיבים של פרוטפולי הקניין הרוחני של החברה אשר לעיתים כולל לא רק מדגמים, אלא גם סימני מסחר, פטנטים ועוד. ראייה כוללת זאת מאפשרת לצוות המומחים שלנו להעניק הגנה רחבה ככל האפשר ללקוחותינו.